Electromobility

Naše společnost Opportunus s.r.o. realizovala projekt s názvem „Elektromobilita - Opportunus s.r.o.“ reg. č. CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0021462, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Doba realizace projektu byla od 16.4.2020.

Předmětem projektu bylo pořízení nového ekologičtějšího osobního elektromobilu. Nově pořízený elektromobil MINI Cooper SE je definován jako BEV (Battery Electric Vehicle), jedná se tedy o vozidlo na výlučně elektrický pohon, kategorie M1. Elektromobil byl pořízen dne 19.11.2020. Způsobilé výdaje činily celkem za elektromobil 847 234,71 Kč a z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla vyplacená dotace ve výši 254 170,41 Kč.

Nový elektromobil je využíván pro zajišťování provozu firmy. Jejich využití přineslo snížení nákladů na provoz, snížení ekologické zátěže prostředí (snížení emisí a hluku v dopravě) a zvýšení konkurenceschopnosti firmy.
electric car 1 electric car 2
logo EU logo MPO