Kontakt

Ikona lokace
Sídlo
Praha, U Uranie 1583/23, 170 00,
Česká republika IČO 242 607 46
DIČ CZ24260746
opportunus@opportunus.cz
Opportunus s.r.o. realizuje projekt s názvem „Elektromobilita - Opportunus s.r.o.“ reg. č. CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0021462, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Předmětem projektu je pořízení nového elektromobilu pro vlastní spotřebu. Nově pořízený elektromobil je definován jako BEV (Battery Electric Vehicle), jedná se tedy vozidlo na výlučně elektrický pohon, kategorie M1 a budou splňovat definici nového dopravního prostředku (dle definice Výzvy). Projekt svou podstatou - zavádění čisté mobility do činnosti podniku splňuje zásady ochrany životního prostředí a realizace projektu je v konečném důsledku ekoinovací. Zavedení elektromobility umožní snížení nákladů dopravy v rámci firemní aktivity.
Ikona EU dotace